Thông tin nhân sự

PGS.TS. Nguyễn Minh Hùng

Giảng viên
Email: hungnm@nuce.edu.vn
Website:

Đào tạo

Đại học: Chuyên ngành Cầu đường, Đại học Xây dựng, Việt Nam. 1975
Tiến sỹ: Chuyên ngành Cầu hầm, Đại học Xây dựng, Việt Nam. 1993

Hướng nghiên cứu chính

Phân tích kết cấu công trình cầu
Cầu treo và cầu dây văng
Tự động hóa thiết kế cầu

Quá trình công tác

 

Thời gian Nơi công tác Chức danh
1976-1989 Đại học Xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên
1989-1991 Trường ĐH Xây dựng Matxcơva, Liên Xô Thực tập sinh khoa học
1991-1993 Đại học Xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên
1993-1997 Đại học Xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Phó trưởng Bộ môn Cầu hầm
1997-1999 Đại học Xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Trưởng Khoa Cầu đường và Phó trưởng Bộ môn Cầu hầm
1999-2004 Đại học Xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Trưởng Khoa Cầu đường
2004-2009 Đại học Xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng
2009-2013 Đại học Xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giám đốc TT Đào tạo Thường xuyên
2013-nay Đại học Xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên


Công trình khoa học

Đề tài nghiên cứu

7. Chủ nhiệm đề tài (2000). Kiểm tra và đánh giá kết quả tính toán kết cấu nhịp cầu dầm đơn giản BTCT với sự trợ giúp của máy tính. Trường Đại học Xây dựng
6. Chủ nhiệm đề tài (1999). Xây dựng chương trình xếp tải trọng xe trên đường ảnh hưởng và tính các giá trị nội lực max, min. Trường Đại học Xây dựng
5. Tham gia (1998). Nghiên cứu thiết kế và công nghệ thi công cầu dây văng ở Việt Nam. Cấp nhà nước
4. Chủ nhiệm đề tài (1998). Nghiên cứu khai thác phần mềm SAP-90 để tính cầu dây văng. Trường Đại học Xây dựng
3. Tham gia (1997). Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thi công cầu dây văng ở Việt Nam. Bộ Giao thông vận tải
2. Chủ nhiệm đề tài (1997). Tìm sơ đồ hợp lí của cầu dây văng có trụ neo. Trường Đại học Xây dựng
1. Chủ nhiệm đề tài (1996). Nghiên cứu ứng dụng cầu treo dây văng ở Việt Nam. Trường Đại học Xây dựng

Sách, giáo trinh chuyên ngành

5. Lê Bá Danh, Nguyễn Minh Hùng. Cơ sở thiết kế và ví dụ tính toán kết cấu nhịp cầu dầm giản đơn BTCT UST bán lắp ghép theo tiêu chuẩn TCVN 11823:2017, NXB Xây dựng
4. Nguyễn Bình Hà, Nguyễn Minh Hùng (2004). Cơ sở thiết kế và ví dụ tính toán cầu dầm và cầu giàn thép. Nhà xuất bản Xây dựng
3. Nguyễn Như Khải, Phạm Duy Hoà, Nguyễn Minh Hùng (2000). Những vấn đề chung và mố trụ cầu. Nhà xuất bản Xây dựng
2. Nguyễn Như Khải, Nguyễn Minh Hùng (1997). Cầu thép (Phần giáo trình nâng cao). Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (Tủ sách sau đại học)
1. Nguyễn Minh Hùng (1986). Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học Cầu thép. Trường Đại học Xây dựng

Bài báo khoa học quốc tế

Bài báo hội thảo quốc tế

Bài báo khoa học trong nước

7. Nguyễn Minh Hùng (2018). Một cách tính hệ dây giằng gió trong cầu treo. Tạp chí khoa học công nghệ Xây Dựng, trường ĐHXD
6. Nguyễn Minh Hùng, Cao Tiến Dũng (2000). Sử dụng máy tính để hướng dẫn và kiểm tra đồ án thiết kế kết cấu nhịp cầu dầm đơn giản bê tông cốt thép lắp ghép. Tuyển tập công trình khoa học Trường Đại học Xây dựng
5. Nguyễn Minh Hùng (1998). Ảnh hưởng của các trụ phụ trong cầu dây văng. Tuyển tập công trình khoa học Trường Đại học Xây dựng
4. Lê Đình Tâm, Nguyễn Minh Hùng (1995). Về một phương pháp điều chỉnh nội lực trong cầu treo dây văng. Tuyển tập công trình khoa học Trường Đại học Xây dựng
3. Nguyễn Minh Hùng (1991). Vấn đề cân bằng mô men uốn tính toán trong các dầm chủ của kết cấu nhịp cầu dầm. Tuyển tập công trình khoa học Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
2. Nguyễn Minh Hùng (1991). Tính cầu treo một nhịp đối xứng có các dây văng tăng cường. Tuyển tập công trình khoa học của nghiên cứu sinh, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
1. Nguyễn Minh Hùng (1991). Thiết lập bài toán thiết kế tối ưu kết cấu nhịp cầu treo một nhịp có các dây văng tăng cường. Tuyển tập công trình khoa học của nghiên cứu sinh, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội  

Bài báo hội thảo trong nước

10. Phạm Duy Hòa, Khúc Đăng Tùng, Nguyễn Tiến Phát, Nguyễn Minh Hùng, Lê Bá Danh, Nguyễn Công Thắng (2020). Đề xuất một số tiết diện chữ I định hình cho dầm cầu dự ứng lực căng trước sử dụng vật liệu UHPC sản xuất tại Việt Nam. Tạp chí khoa học công nghệ Xây Dựng, Trường ĐHXD
28. Nguyễn Xuân Toản, Phan Kỳ Phùng, Nguyễn Minh Hùng (2007). Phân tích ảnh hưởng của tốc độ và khối lượng của tải trọng di động đến dao động cầu dây văng. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 8, Tập 1, Động lực học và Điều khiển
27. Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Minh Hùng (2006). Thuật toán và chương trình phân tích dao động ngang-dọc của dầm và tháp cầu dây văng dưới tác dụng của đoàn tải trọng di động, mô hình hai khối lượng. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ 8
26. Phạm Duy Hoà, Lê Đình Tâm, Nguyễn Minh Hùng, Võ Văn Thảo, Nguyễn Ngọc Hồi (2005). Mô đun đàn hồi của dây cáp căng xiên. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ 14 Trường Đại học Xây dựng
25. Nguyễn Bình Hà, Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Phi Lân, Chu Quốc Toản (2005). Nghiên cứu khả năng áp dụng kết cấu liên hợp giữa thép chất lượng cao và bê tông chất lượng cao trong công trình cầu ở Việt Nam. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ 14 Trường Đại học Xây dựng
24. Nguyễn Minh Hùng, Đầu khắc Cường (2004). Nghiên cứu áp dụng phương pháp tương tự mạng dầm vào việc phân tích kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép ứng suất trước dạng bản rỗng. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ 7
23. Lê Đình Tâm, Nguyễn Minh Hùng, Phạm Duy Hoà, Phạm Văn Hệ (2001). Nghiên cứu thiết kế và công nghệ thi công cầu dây văng ở Việt Nam. Báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ 13, Trường Đại học Xây dựng
22. Nguyễn Minh Hùng (1996). Một số kết quả nghiên cứu sự phân phối tải trọng trong kết cấu nhịp cầu dầm. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ năm
21. Nguyễn Minh Hùng, Phạm Văn Thái, Nguyễn Bình Hà (1996). Về hiện trạng hư hỏng và biện pháp sửa chữa kết cấu nhịp dầm thép – bê tông liên hợp của cầu Măng Thít. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ năm
20. Nguyễn Minh Hùng (1995). Sử dụng máy tính để theo dõi các trạng thái ứng suất biến dạng của cầu trong quá trình đúc hẫng. Báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học – Công nghệ lần thứ XI, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
19. Lê Đình Tâm, Nguyễn Minh Hùng, Phạm Duy Hoà (1994). Lựa chọn các tham số cơ bản của cầu treo dây văng. Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học công nghệ Kết cấu xây dựng toàn quốc lần thứ III
18. Lê Đình Tâm, Nguyễn Minh Hùng (1993). Một phương hướng xây dựng cầu bê tông cốt thép nhịp lớn. Hội thảo Khoa học công nghệ Xây dựng kết cấu nhịp cầu bê tông dự ứng lực khẩu độ lớn, Hội Cầu đường Việt Nam, Hội Kết cấu xây dựng Việt Nam
17. Nguyễn Minh Hùng (1991). Một số kết quả nghiên cứu sự làm việc của cầu treo được tăng cường độ cứng bằng các dây văng. Báo cáo Hội nghị Khoa học Kết cấu xây dựng lần thứ II
16. Nguyễn Minh Hùng (1991). Nghiên cứu trạng thái ứng suất, biến dạng của cầu treo được tăng cường độ cứng bằng các dây văng. Báo cáo Hội nghị Khoa học và sản xuất lần thứ X, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
15. Nguyễn Minh Hùng (1991). Sử dụng máy vi tính để tính toán cầu treo liên hợp chịu tải trọng thẳng đứng. Báo cáo Hội nghị Khoa học và sản xuất lần thứ X, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
14. Nguyễn Minh Hùng (1988). Một biện pháp giảm nội lực tính toán và tận dụng khả năng chịu tải của dầm chủ thuộc kết cấu nhịp cầu dầm đơn giản. Báo cáo Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ IV
13. Nguyễn Trâm, Nguyễn Minh Hùng (1987). Bàn về những kết cấu liên hợp vật liệu. Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ VIII, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
12. Nguyễn Minh Hùng (1987). Tự động hoá tính toán thiết kế kết cấu nhịp cầu dầm đơn giản bê tông cốt thép lắp ghép. Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ VIII, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
11. Nguyễn Minh Hùng (1985). Tự động hoá chọn dầm bê tông cốt thép lắp ghép hợp lý. Báo cáo Hội nghị Khoa học Thanh niên, Trường Đại học Xây dựng
10. Nguyễn Minh Hùng (1985). Tự động hoá tính cầu treo theo sơ đồ biến dạng. Báo cáo Hội nghị Khoa học Thanh niên, Trường Đại học Xây dựng
9. Lê Đình Tâm, Nguyễn Minh Hùng (1984). Một phương pháp tính không gian cầu treo theo sơ đồ biến dạng. Các báo cáo và thông báo khoa học tại Hội nghị khoa học lần thứ VII, Trường Đại học Xây dựng
8. Nguyễn Minh Hùng (1983). Tính cầu treo theo sơ đồ biến dạng. Báo cáo Hội nghị Khoa học Thanh niên, Trường Đại học Xây dựng
7. Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Như Khải (1982). Một phương pháp tính kết cấu nhịp cầu dầm có xét đến sự làm việc không gian của hệ. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học lần thứ VI, Đại học Xây dựng
6. Nguyễn Minh Hùng (1981). Chọn tiết diện dầm bê tông cốt thép lắp ghép hợp lý. Báo cáo Hội nghị Khoa học Thanh niên, Trường Đại học Xây dựng
5. Nguyễn Minh Hùng (1979). Phương pháp đơn giản lao lắp dầm bê tông cốt thép một nhịp. Báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật, Binh đoàn 12
4. Nguyễn Như Khải, Nguyễn Minh Hùng (1979). Ứng dụng cầu dầm thép bê tông cốt thép liên hợp trên đường Trường Sơn. Các báo cáo và thông báo khoa học tại Hội nghị khoa học lần thứ V, Trường Đại học Xây dựng
3. Nguyễn Minh Hùng (1979). Thiết kế định hình cầu nhỏ trên đường Trường Sơn. Báo cáo Hội nghị Khoa học Thanh niên, Trường Đại học Xây dựng
2. Nguyễn Minh Hùng (1979). Tự động hoá tính dầm liên tục trên các gối đàn hồi. Báo cáo Hội nghị Khoa học Thanh niên, Trường Đại học Xây dựng
1. Nguyễn Minh Hùng (1977). Sơ đồ thuật toán tính dầm cầu bê tông cốt thép ứng suất trước. Báo cáo Hội nghị Khoa học Thanh niên, Trường Đại học Xây dựng


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây