Thông tin nhân sự

PGS.TS. Phạm Duy Hòa

Giảng viên, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng
Email: phamduyhoa@nuce.edu.vn

 

Đào tạo

Đại học: Chuyên ngành Cầu đường, Đại học Xây dựng, Việt Nam.
Thạc sĩ: 
Tiến sĩ: 

Hướng nghiên cứu chính


Quá trình công tác
Thời gian Nơi công tác Chức danh


Công trình khoa học

Đề tài nghiên cứu

2. Chủ nhiệm đề tài (2017-2021). Nghiên cứu sử dụng tro bay nhiệt điện kết hợp với cát mặn, nước mặn và cốt sợi thuỷ tinh FRP trong công trình hạ tầng ven biển và hải đảo - mã số: ĐTĐL.CN-19/17. Cấp Quốc gia.
1. Chủ nhiệm chương trình (2017-2021). Nghiên cứu ứng dụng bê tông chất lượng siêu cao trong xây dựng công trình cầu quy mô nhỏ và trung bình - mã số: CTB-2017-01. Bộ Giáo dục đào tạo

Bài báo khoa học quốc tế

4. Nguyen, T. T., Pham Duy, H., Pham Thanh, T., & Vu, H. H. (2020). Compressive Strength Evaluation of Fiber-Reinforced High-Strength Self-Compacting Concrete with Artificial Intelligence. Advances in Civil Engineering2020.
3. NGUYEN, V. P., PHAM, D. H., & Phu-Doanh, B. U. I. (2021). RESEARCH THE POSSIBILITY OF USING SEA SAND IN ROADBED CONSTRUCTION IN VIETNAM. International Journal20(77), 123-131.
2. Pham, H. D., Khuc, T., Nguyen, T. V., Cu, H. V., Le, D. B., & Trinh, T. P. (2020). Investigation of flexural behavior of a prestressed girder for bridges using nonproprietary UHPC. Advances in concrete construction, 10(1), 71-79.
1. Pham, D. H., Le, B. D., Khuc, D. T., Vu, T. Q., Khong, T. T., Van Trinh, D. O., & NGO, Q. T. (2020). Experiment and FEM Modelling of Bond Behaviors between Pre-stressing Strands and Ultra–High–Performance Concrete. Journal of Materials and Engineering Structures «JMES», 7(4), 567-574

Bài báo hội thảo quốc tế

2. Le, B. D., Pham, D. H., Nguyen, C. T., Ngo, D. L., & Bui, T. T. D. (2020). Experimental Study on the Response of Ultra-High Performance Fiber Reinforced Concrete Slabs Under Contact Blast Loading. In ICSCEA 2019 (pp. 513-520). Springer, Singapore.
1. Pham, D. H., Le, B. D., Nguyen, C. T., & Tran, H. T. (2020, June). Modeling the fracture behavior of Ultra-High Performance Fiber Reinforced Concrete slabs under contact Blast Loading. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 869, No. 5, p. 052079). IOP Publishing.

Bài báo khoa học trong nước

3. Phạm Duy Hòa, Khúc Đăng Tùng, Nguyễn Tiến Phát, Nguyễn Minh Hùng, Lê Bá Danh, Nguyễn Công Thắng (2020). Đề xuất một số tiết diện chữ I định hình cho dầm cầu dự ứng lực căng trước sử dụng vật liệu UHPC sản xuất tại Việt Nam. Tạp chí khoa học công nghệ Xây Dựng, Trường ĐHXD
2. Nguyễn Bình Hà, Phạm Duy Hòa, Ngô Quý Tuấn, Lê Bá Danh, Nguyễn Ngọc Tuyển, Nguyễn Quốc Bảo (2019). Phân tích và đánh giá xu hướng ứng dụng vật liệu bê tông chất lượng siêu cao trong xây dựng cầu quy mô nhỏ và trung bình ở Việt Nam. Tạp chí khoa học công nghệ Xây Dựng, Trường ĐHXD
1. Lê Bá Danh, Phạm Duy Hòa, Nguyễn Công Thắng, Ngô Đức Linh, Bùi Thị Thùy Dung (2019). Nghiên cứu thực nghiệm khả năng chịu tác động tải trọng nổ của vật liệu bê tông chất lượng siêu cao (UHPC). Tạp chí khoa học công nghệ Xây Dựng, Trường ĐHXD


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây