Thông tin nhân sự

TS. Trần Việt Hùng
Giảng viên
Email: hungtv@nuce.edu.vn
Website:
 
Đào tạo

Đại học: Chuyên ngành Cầu đường, Đại học Xây dựng, Việt Nam. 2006
Thạc sĩ:  Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng, Đại học Washington, Mỹ. 2012
Tiến sĩ: Chuyên ngành Kết cấu công trình, Đại học Washington, Mỹ. 2015

Hướng nghiên cứu chính

Kết cấu công trình cầu.
Kết cấu cầu thi công nhanh
Kết cấu chịu động đất
Khai thác, đánh giá, kiểm định công trình
Kết cấu chịu lửa
Vật liệu xây dựng
 
Quá trình công tác

 

Thời gian Nơi công tác Chức danh
2007-2009 Đại học Xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên
2009-2015 University of Washington, US Trợ lý nghiên cứu
2015-nay Đại học Xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên


Công trình khoa học

Đề tài nghiên cứu

1. Chủ nhiệm đề tài (2018). Nghiên cứu lựa chọn các tham số kỹ thuật cho các kết cấu cầu bê tông cốt thép nhịp nhỏ và vừa áp dụng cho cầu đường sắt cao tốc ở Việt Nam. Bộ Giao thông vận tải

Bài báo khoa học quốc tế

1. Bijan Khaleghi, Hung Viet Tran, John Stanton, Lee Marsh, Marc Eberhard, Olarfur Haraldsson, Phillip Davis, Todd Janes (2012). Accelerated Bridge Construction: Bent on safety. Roads & Bridge Magazine

Bài báo hội thảo quốc tế

3. Hung Viet Tran, John F. Stanton, Marc O. Eberhard (2014). Seismic-Resistant, ABC Connection between Precast Concrete Columns and Drilled Shafts. 60th Anniversary PCI Convention and National Bridge Conference
2. Hung Viet Tran, Marc O. Eberhard, John F. Stanton, Lee Marsh (2014). Seismic-Resistant, ABC Connection between Precast Concrete Columns and Drilled Shafts. Tenth U.S. National Conference on Earthquake Engineering
1. Hung Viet Tran, John F. Stanton, Lee Marsh, Marc O. Eberhard (2012). Seismic-Resistant Connections between Precast Concrete Columns and Drilled Shafts. The 2012 PEER Annual Meeting Program

Bài báo khoa học trong nước

2. Trần Việt Hùng, Phan Viết Lãm. Phân tích ảnh hưởng của chiều cao dầm đến tần số dao động riêng của kết cấu cầu dầm hộp bê tông giản đơn nhịp nhỏ và vừa sử dụng cho đường sắt cao tốc (2021). Tạp chí Giao thông Vận tải, (ISSN 2354-0818).
1. Trần Việt Hùng, Vũ Thái Sơn. Những vấn đề mới trong tính toán thiết kế cầu nhịp nhỏ và vừa cho đường sắt cao tốc (2020). Tạp chí Giao thông Vận tải, (ISSN 2354-0818).


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây